Loon & Personeel

Loonadministratie
Bij administratiekantoor Van Schayk V.O.F. bent u verzekerd van een goede salarisadministratie. De maandelijkse of 4-wekelijkse salarisberekening voor uw werknemers worden door Van Schayk V.O.F. volledig verzorgd. Daarbij letten wij er bijvoorbeeld op dat het Wettelijk Minimumloon wordt gerespecteerd en wordt de voor uw onderneming geldende CAO toegepast.

Advies
Als werkgever zoekt u werknemers om voor u te werken, simpel genoeg. Echter, met het aannemen van personeel en het regelen van de arbeidsvoorwaarden bent u er nog niet. Van Schayk V.O.F. biedt u op maat advies voor uw personeelbeleid.

Arbeidsovereenkomst
Als u de juiste kandidaat voor de functie heeft gevonden, dan wilt u deze een passende arbeidsovereenkomst aanbieden. Van Schayk V.O.F. adviseert u bijvoorbeeld omtrent de meest optimale contractsvorm voor uw bedrijf en arbeidsvoorwaarden.

Functioneringsgesprek
Goed personeelsbeleid zorgt voor kwaliteit in uw bedrijf en beperkt het personeelsverloop. Het voeren van een frequent werkoverleg en een jaarlijks functioneringsgesprek met elke werknemer is een goed instrument om de stemming van uw personeel en de individuele medewerker te peilen en hierop te anticiperen. Welke criteria kunt u gebruiken voor uw werknemers? Hoe legt u deze gesprekken vast?

Arbeidsomstandigheden
Als werkgever moet u ook beleid voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Onderdelen hiervan zijn verzuimpreventie, beperking van ziekteverzuim en re-integratie. Vaak is dit op brancheniveau geregeld. Maar wat moet u nu eigenlijk doen als uw werknemer daadwerkelijk langdurig ziek wordt?

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Ook het beëindigen van de arbeidsrelatie kent vele varianten. Gedurende de laatste jaren is de arbeidsmarkt sterk geflexibiliseerd en beseffen wij dat een baan niet meer voor het leven is. Het zogenaamde "ontslag met wederzijds goedvinden" komt steeds vaker voor. Maar, aan welke voorwaarden moet een dergelijke overeenkomst voldoen? En welke opzegtermijn u moet hanteren?

Voor meer informatie kunt u direct contact met ons opnemen.

Nieuws & actualiteit

14-06-2018
Deze overheidsregels ervaart u als belastend

Werkgevers vinden overheidsregels die gelden rondom de ziekte en re-integratie maar belastend. Het bijhouden van een re-integratiedossier, ondersteuning bij het tweede spoor en de privacyregels zorgen voor irritatie.
lees meer »

04-06-2018
Een 3e en een 2e plaats voor Kayleigh en Tjitske!

Gisteren is Kayleigh op wedstrijd geweest in Uden. Zij behaalde daar met Tjitske een 3e en een 2e plaats met 204 en 212 punten in de klasse Z1.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Betaling van genoten vakantiedagen nadat verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte is geƫindigd

Een werknemer die langer ziek was dan 104 weken en om die reden geen recht meer had op loon, had wel recht op loon gedurende de vakantiedagen die hij in die periode wenste op te nemen. Bij een
lees meer »


Opzegging van arbeidsovereenkomst op voorwaarde van vervallen van loonsanctie

De opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer, gedaan tijdens de periode waarin het UWV de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte had
lees meer »