Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.
De wet verplicht bepaalde rechtspersonen zoals B.V.'s, N.V.'s en coöperaties, om ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en dient er voor dat de financiële gegevens beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Voor het samenstellen van uw jaarrekening gebruiken we software van Infine. Dit is een zeer complete rapportgenerator, gebaseerd op Microsoft Excel. Wij gebruiken de standaard rapportmodellen voor de Eenmanszaak, V.O.F., BV, Stichting en Publicatiestukken Kamer van Koophandel. Al deze rapportmodellen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bovendien kan een jaarrekening zeer nuttig zijn voor een verantwoording aan of een aanvraag bij kredietverstrekkers. Voor meer informatie kunt u direct contact met ons opnemen.

Nieuws & actualiteit

14-06-2018
Deze overheidsregels ervaart u als belastend

Werkgevers vinden overheidsregels die gelden rondom de ziekte en re-integratie maar belastend. Het bijhouden van een re-integratiedossier, ondersteuning bij het tweede spoor en de privacyregels zorgen voor irritatie.
lees meer »

04-06-2018
Een 3e en een 2e plaats voor Kayleigh en Tjitske!

Gisteren is Kayleigh op wedstrijd geweest in Uden. Zij behaalde daar met Tjitske een 3e en een 2e plaats met 204 en 212 punten in de klasse Z1.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Betaling van genoten vakantiedagen nadat verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte is geƫindigd

Een werknemer die langer ziek was dan 104 weken en om die reden geen recht meer had op loon, had wel recht op loon gedurende de vakantiedagen die hij in die periode wenste op te nemen. Bij een
lees meer »


Opzegging van arbeidsovereenkomst op voorwaarde van vervallen van loonsanctie

De opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer, gedaan tijdens de periode waarin het UWV de verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte had
lees meer »