Werknemer is verplicht om tweede baan te melden


05-04-2018

Het combineren van banen brengt (praktische) belemmeringen met zich mee, zo stelde de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs. De combinatiebaan vraagt dan ook om aandacht van werkgevers.

Zo’n 600.000 Nederlanders hebben nu meer dan één baan en dit aantal is over een langere periode langzaam toegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om werkenden met meerdere banen in loondienst of werkenden die zelfstandige zijn, maar ook een baan in loondienst hebben. Op verzoek van de minister van SZW heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen bij elkaar gebracht.

Hoewel veel combinatiebaners blij zijn met hun situatie, geldt dit niet voor iedereen. Sommige werkenden hebben een combinatiebaan omdat ze anders niet rondkomen. Ook voor werkgevers is een combinatiebaan niet altijd ideaal.

Roosteren en re-integratie lastiger bij meerdere banen

De SER noemt onder andere dat het flexibel inroosteren van een parttimer met combinatiebaan lastig kan zijn. De werkgever kan beschikbaarheidseisen stellen, maar dat zit de werknemer dan weer in de weg. En als de werknemer ziek wordt, moeten de bedrijfsartsen van de werkgevers met elkaar samenwerken. Ook dat kan problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat zij tegenstrijdige adviezen geven en de werkgever geen zicht heeft op het hele re-integratieproces .

Nevenwerkzaamhedenbeding kan werkgever helpen

Voor de werkgever is het belangrijk om te weten welke werknemers een combinatiebaan hebben. Hij moet immers voldoen aan de Arbeidstijdenwet  en de Arbowet. De werknemer behoort de werkgever zelf te informeren over een andere baan, zodat die zo nodig maatregelen kan nemen. Denk aan het beperken van het aantal arbeidsuren of het verbieden van bepaald werk omdat de werknemer anders te veel met gevaarlijke stoffen werkt. Een werkgever die zeker wil zijn dat de werknemer zich aan zijn informatieplicht houdt, kan een beding voor nevenwerk opnemen in de arbeidsovereenkomst . Soms staat dit nevenwerkzaamhedenbeding in de cao. Door het beding moet de werknemer de werkgever om toestemming vragen om elders te werken.

Bron: Rendement

 

Nieuws & actualiteit

23-04-2018
Koningsdag

Aanstaande vrijdag 27 april zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag.
lees meer »

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »