Niet roekeloos vragen naar werknemersgegevens onder AVG


26-02-2018

U heeft er waarschijnlijk al het één en ander over gelezen: per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder meer dat werkgevers goed moeten nadenken over de verwerkingen van persoonsgegevens van werknemers.

Onder de AVG gelden strengere regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder vallen ook de gegevens van werknemers. De werkgever zal zich goed moeten afvragen welke werknemersgegevens hij verwerkt en wat het doel hiervan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opnemen van informatie over de werknemer in het personeelsdossier of in de personeelsadministratie. Bepaalde informatie mag de werkgever aan de werknemer vragen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Denk aan een kopie van het identiteitsbewijs.

Niet zomaar vragen naar gegevens over partner of kinderen

Maar een werkgever mag bijvoorbeeld niet zomaar vragen naar gegevens over de partner of kinderen van een werknemer. Zo mag de werkgever niet bij indiensttreding van een werknemer al vragen naar de geboortedatum van zijn kinderen. Dit mag pas op het moment dat de werkgever deze informatie nodig heeft, bijvoorbeeld als de werknemer gebruik wil maken van ouderschapsverlof.

Gegevens doorgeven aan arbodienst of pensioenuitvoerder

Daarnaast gelden er strikte regels voor het doorgeven van gegevens van werknemers aan andere partijen, zoals de arbodienst of pensioenuitvoerder. Bij de eerste aanmelding van werknemers bij een arbodienst mag de werkgever bijvoorbeeld alleen de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de aanmelding. Een telefoonnummer of het adres van de werknemer horen daar niet bij. Dit mag de werkgever pas doorgeven als de werknemer daadwerkelijk ziek is.

Bron: HR Rendement

 

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »