AP begint campagne over nieuwe privacywetgeving


07-02-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een campagne gestart over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De campagne moet mensen bewust maken van hun privacyrechten en organisaties helpen bij de toepassing van de verordening.

Als onderdeel van de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ heeft de AP een speciale website gelanceerd waar veel informatie is te vinden over de rechten en verplichtingen die onder de AVG gelden. De aandachtspunten voor de zorg, het onderwijs en webwinkels komen hier afzonderlijk aan bod. Op de website reikt de AP ook een aantal praktische hulpmiddelen aan. Eén daarvan is  de AVG-regelhulp, waarmee uw organisatie door het doorlopen van tien stappen in kaart kan brengen wat er nog geregeld moet worden vóór 25 mei 2018. Bij elke stap geeft de AP een beknopt advies. De AP geeft overigens wel aan dat de regelhulp bedoeld is om uw organisatie te helpen bij de toepassing van de AVG (tools), maar dat de werkgever dit niet kan gebruiken om aan te tonen dat hij aan de verordening voldoet. Het is dus een hulpmiddel, waarmee uw organisatie vervolgens zelf nog aan de slag moet.

Ministerie informeert met handleiding AVG

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde onlangs ook een handleiding AVG (pdf). In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de AVG en de uitvoeringswet AVG verder uitgelegd. Ook staan in de handleiding een aantal stroomschema’s en checklists die kunnen helpen bij het bepalen of een gegevensverwerking rechtmatig is of niet, of de betrokkene hierover geïnformeerd moet worden en zo ja, welke informatie de betrokkene hierover moet ontvangen.

Bron: rendement

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »