Jeugd-LIV


10-01-2018

Compensatie per 1 januari 2018

Per 1 juli 2017 is het percentage van het volledige minimumloon waar werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar recht op hebben, flink verhoogd. Ter compensatie van die verhoging bestaat per 1 januari 2018 het zogenoemde jeugd-LIV. Deze compensatie is een tegemoetkoming per werknemer per uur die werkgevers ontvangen voor werknemers die op 31 december van het voorgaande jaar een bepaalde leeftijd hadden. 

Tegemoetkoming per leeftijdscategorie

Werkgevers ontvangen alleen jeugd-LIV als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:   

-          De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

-          De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat op of net boven het wettelijk minimumloon voor zijn leeftijd ligt. 

-          De werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar oud.

In 2018 is de tegemoetkoming ter compensatie van het hogere minimumjeugdloon in de tweede helft van 2017 1,5 keer zo hoog als in 2019 en verder. 

Ontvangst jeugd-LIV

Voor ontvangst van het jeugd-LIV hoeven werkgevers zelf niet meer te doen dan de verloonde uren van de betreffende werknemers goed in de loonaangifte op te nemen. UWV en Belastingdienst zorgen automatisch voor berekening en uitbetaling ervan.

Bron: Rendement

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »