Lonen stijgen verder nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt


19-12-2017

Door een uitbundige groei van de Nederlandse economie, daalt de werkloosheid naar 3,5% in 2019. Dat is lager dan voor de economische crisis in 2009. De arbeidsmarkt wordt dus echt krap en dat heeft een opdrijvend effect op de lonen. Die stijgen dit jaar nog gematigd, maar zullen vanaf 2019 merkbaar omhoog gaan.

Dit blijkt uit de laatste halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die de hoogste economische groeit constateert sinds tien jaar.

Werkloosheid lager dan voor de crisis
Door de economische groei, wagen steeds meer mensen een stap op de arbeidsmarkt. Maar de werkgelegenheid groeit nòg sterker, waardoor de werkloosheid de komende jaren verder afneemt.

Het werkloosheidspercentage daalt van gemiddeld 4,9% van de beroepsbevolking in 2017, naar 3,5% in 2019. Daarmee zou de werkloosheid lager uitkomen dan vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Loonstijging zet door
De contractloonstijging blijft dit jaar nog gematigd (1,6%). Voor volgend jaar wordt een toename van 2,1% geraamd. Door de krappere arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging op naar 2,5% in 2019.

De aantrekkende loongroei in 2018 en 2019 heeft ook een bescheiden positief effect op de arbeidsinkomensquote (AIQ) van bedrijven. Die neemt tussen 2017 en 2019 met ongeveer een procentpunt toe, van 72,3 naar 73,4%. Desondanks blijft de AIQ in de gehele ramingsperiode onder het langjarige gemiddelde. Dit betekent dat er nog volop ruimte is voor winst van bedrijven, omdat werknemers veel meer waarde toevoegen dan ze kosten.

Economie blijft doorgroeien
De economie blijft zich de komende jaren krachtig ontwikkelen. Naar verwachting bereikt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar een piek van 3,3%, de hoogste groei in tien jaar. Voor 2018 en 2019 is de groei 3,1% en 2,3%. De groei zet door omdat de bestedingen toenemen en de woningmarkt op volle toeren draait.

Huishoudens krijgen meer te besteden door de hogere bruto lonen en lagere belastingen. Omdat de werkloosheid afneemt, krijgen meer mensen het bovendien financieel beter.

Bron: Personeelsnet

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »