Dit zijn de minimumlonen per 1 januari 2018


17-11-2017

De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 januari 2018 zijn bekend. 

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018 € 1.578,00 per maand, € 364,15 per week en € 72,83 per dag. De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant 2017.

Minimumjeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. 22-jarige werknemers maken nu ook aanspraak op het minimumloon. Uit het minimumloon wordt het minimumjeugdloon afgeleid. Dat ziet er per 1 januari 2018 als volgt uit:

15 jaar: € 473,40 per maand
16 jaar:  € 544,40 per maand
17 jaar:  € 623,30 per maand
18 jaar:  € 749,55 per maand
19 jaar:  € 867,90 per maand
20 jaar:  € 1.104,60 per maand
21 jaar:  € 1.341,30 per maand
22 jaar en ouder:  € 1.578,00 per maand

Uitzonderingen minimumjeugdloon

Er geldt een uitzondering voor mbo’ers die werkzaam zijn in het kader van een Beroeps begeleide Leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Voor hen geldt het volgende minimumjeugdloon:

18 jaar: € 718,00 per maand
19 jaar:  € 828, 45 per maand
20 jaar: € 970,45 per maand

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar en ouder gelden de regulieren minimumjeugdlonen. 

Aanpassingen wet Minimumloon

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt in fases gewijzigd. Per 1 januari 2018 en per 1 juli 2019 volgen er nog wijzigingen.  Zo moet vanaf  januari 2018 ook het minimum(jeugd)loon worden betaald over meerwerk. En moeten werknemers die stukloon krijgen ook het minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

Bron: Onebusiness.nl

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »