Wat te doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?


30-10-2017

De wereldwijde #MeToo-campagne waarmee vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten brengen, maakt veel los. Wat moet u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?

Protocol ongewenst gedrag

Een werkgever heeft de plicht om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Die verplichting gaat niet alleen over het voorkomen van botbreuken en afgezaagde vingers, maar ook over het voorkomen van psychisch leed door bijvoorbeeld werkstress of wangedrag van collega’s. Dit is een vrij algemene verplichting waaraan een werkgever invulling moet geven. Dat kan door bijvoorbeeld een protocol ongewenst gedrag te maken, te verspreiden én uit te dragen. Het is belangrijk dat een werkgever daar zeer zorgvuldig en serieus mee omgaat. Zodra met het onderwerp een beetje lacherig wordt omgegaan zullen mensen die last hebben (gehad) van ongewenst gedrag zich minder veilig voelen om dit te melden.

Vertrouwenspersoon

Een veilig meldklimaat creëren is een tweede belangrijke opdracht aan de werkgever. Als medewerkers zich vrij voelen om misdragingen te melden en dat ook veilig kunnen doen, dan zullen zij ook eerder aan de bel trekken. Een werkgever kan dan direct actie ondernemen. Dat voorkomt dat een persoon die zich misdraagt maar door kan gaan en andere slachtoffers kan maken. Maar het voorkomt ook een hoop gedoe en onrust, en uiteindelijk een rotte sfeer op de werkvloer.

Klachtenprocedure

Als derde is belangrijk – voor het bedrijf, voor de betrokkenen, maar ook juridisch – om een klachtenprocedure in te voeren. Klachten moeten voortvarend, maar ook zorgvuldig opgepakt worden. Het beginsel van hoor en wederhoor is daarbij van zeer groot belang. De klager moet worden gehoord maar óók degene waarover is geklaagd. Beiden moeten hun verhaal kunnen doen. Nadat zorgvuldig onderzoek is gedaan moeten harde maatregelen genomen worden als dat nodig is.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Een werkgever die niet goed reageert op klachten over (seksuele) intimidatie kan van twee kanten worden aangevallen. Het (vermeende) slachtoffer kan schadevergoeding vorderen omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Maar óók de (vermeende) dader kan in verweer komen omdat hij bijvoorbeeld de kans niet heeft gekregen om zijn visie op de zaak te geven en/of onterecht is ontslagen.

Bron: ExpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

14-05-2018
Vakantiegeld in aantocht: deze 5 punten zijn belangrijk voor werkgevers

In mei is het voor de meeste werkgevers weer zo ver: het vakantiegeld moet uitbetaald worden aan het personeel.
lees meer »

30-04-2018
Gesloten met Hemelvaart.

Op donderdag 10 mei & vrijdag 11 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaart.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Jubileumviering met stripper leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De viering van het twaalfeneenhalfjarig jubileum met een uit de hand gelopen striptease-act en een speech waarin de werknemer zich negatief uitlaat over de werkgever gevolgd door het niet geven van
lees meer »


Anti-ronselbeding is een concurrentiebeding

Een beding dat de werknemer verbiedt om personeel van de werkgever er toe te bewegen bij een andere werkgever in dienst te treden is aan te merken als een concurrentiebeding, omdat het de
lees meer »